MAD_toppbild
Projekt

MAD Studio

MAD studion är en del av NetPort Science Park. Inspirationen till skapandet av MAD kommer från de cirka trettio FAB LAB som finns över hela världen.

Här ska nyfikenhet, kreativitet och teknik, lärande och experimentella projekt kunna mötas. MAD är öppen för alla; studenter, forskare, allmänheten, näringslivet, uppfinnare, elever och lärare från skolor och förskolor. Utrustningen som finns ska användas för forskning, formgivning, utveckling av idéer, undervisning och framtagning av prototyper.

Grundtanken med MAD är att de som kommer till studion är med och skapar den genom sitt arbete. Hit ska man kunna komma och förverkliga sina idéer med den utrustning som finns tillhands. Här finns inga hemligheter bakom stängda dörrar, vi vill visa vad som skapas här genom modeller, prototyper och foton.

P.S. MAD står för Machine Art Design.

 

MAD Studio

Kontakt:

MADstudio@netport.se

Skype: mad.studion